top of page

Cours de navigation pratique

Apprendre a naviguer facilement comme un vrai capitaine

Attention:
Cours en groupe uniquement en 
Néerlandais

Cours privé Néerlandais ou Anglais

Pour obtenir votre permis de navigation c'est recommander de suivre des cours. C'est possible en groupe ou privé. Les cours privé peuvent être adapter a vos désirs, les cours en groupe ce concentre sur les pilotes débutant.

Groupe

  • Faire connaissance au bateau

  • Manoeuvre homme à la mer

  • Amarrer au quai

  • Entrer au port

  • Amarrer au ponton en marche avant

  • Amarrer au ponton en marche arrière

  • Naviguer en zone de vitesse

  • Attacher le bateau au quai

  • attacher les pare battages

Privé

on adapte le cours a vos désirs. Chaque bateau est different et demande des spécialisations spécifique. Pour cette raison on offre aussi des cours avec votre bateau avec un cours adapter

Examen

Praktijkexamen voor het beperkt en algemeen stuurbrevet

€125 btw incl

Groepsles + examen

Vaarles in beperkte groep met individueel examen inbegrepen

€250 btw incl

Priveles

Priveles met lesboot of eigen boot. Examen is enkel met de lesboot

Prijs op aanvraag

Contacte le professeur

Direct pour plus d'informations et réservations

Bericht betreffende het brevet

_

VERPLICHT VAARBREVET

De verplichting van het vaarbrevet op binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, is doorgetrokken naar zee (algemeen stuurbrevet). Deze verplichting is geldig vanaf 2022.

Het praktische vaarbrevet werd vernieuwd sinds 1 juli 2021. Er is een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen.

Wij zijn een erkend praktijktestcenter die dergelijke vaarproeven mag afnemen.

Voor het theoretische gedeelte is er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

U kan bij ons terecht voor het praktisch vaarexamen, dit mag zowel voor als na de theoretische proef.

bottom of page